English Version فارسی ‫:: امروز : ‪۱۳۹۹ بيست و يکم تير
 

 

گزارش ها
1392/07/17
گزارشات ارسال شده در سال 1391
گزارشات ارسال شده در سال 1391

 

گزارشات ارسال شده در سال1391

1

رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده

55-300

2

میرایی عناصر جوانه زا در فرایند تلقیح چدن ها

56-300

3

انتخاب مواد کروی کننده برای تلقیح چدن ها

57-300

4

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها

58-300

5

عوامل تاثیرگذار بازیابی و اضافه نمودن منیزیم در فرایند تلقیح در پاتیل چدن نشکن

59-300

6

ترکیب آلیاژی مواد تلقیح کننده چدن ها

60-300

7

خصوصیات فازهای حاوی مولیبدن در چدن های نشکن SiMo

300-61

8

شیوه های تلقیح

62-300

9

انتخاب مواد تلقیح کننده برای چدن خاکستری

63-300

10

انتخاب مواد تلقیح کننده برای چدن نشکن

64-300

11

مدیریت ریسک پروژه

300-65

12

بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی

300-66

13

نگاهی به آینده: مفاهیم موجود در حال حاضر

300-67

14

بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد

300-68

15

رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان

300-69

16

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

300-70

17

فرایند تلقیح در قطعات ریختگی چدنی با مقاطع سنگین

300-71

18

بررسی جایگاه  CRM دربازاریابی رابطه مند

300-72

19

اثرات کلسیم بر مذاب فولاد در فرایند ریخته گری

300-73

20

کنترل مذاب در صنعت ریخته گری فولاد اسپانیا

300-74

21

خارج کردن آلومینیم از چدن خاکستری بمنظور کاهش حفرات گازی و کاهش ضایعات

300-75

22

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان

300-76

23

مدیریت ارتباط با مشتری در محیط مجازیE-CRM

300-77

24

تشکیل سرباره در چدن و اثر آن بر قطعه ریختگی

78-300

25

مقدمه ای بر معماری سازمانی

79-300

26

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

80-300

 

آدرس: تهران-خیابان طالقانی- خیابان بهار شمالی-جنب اداره برق-شماره 174- طبقه سوم- جامعه ریخته گران ایران

کد پستی: 1573635818 - صندوق پستی: 174-15745

تلفن: 88827202 و 88824927 - فاكس: 88823490

آدرس پست الكترونيكي: E-mail: irfs.edu@gmail.com

اینستاگرام: Anjoman.rikhtegari